MELUSINES

Mýtické MELUZÍNY přichází do Ústí nad Labem!

Připravte se na jejich podmanivé melodie, které zazní v sobotu 29. července v Národním domě.

Čeká vás výjimečný zážitek, při kterém se sféry zvuku a hudby propojí a rozvinou do čtvrté dimenze prostorového zvuku. Pomíjivý svět mýtů k vám promluví prostřednictvím nevšedního 32-kanálového zvukového systému vytvořeného rakouskou platformou OTTOsonics.

Seanci zprostředkují zkušení vyvolávači duchů z České republiky, Německa, Rakouska, Kypru, Norska a Spojeného království:

 • Jakob Gille
 • Identity Work in Progress
 • Vojtěch Leischner & Pavel Husa
 • LORELEI & Ben Meerwein
 • Veronika Mayer
 • Daniel Nulty & Ingrid Frivold
 • Dimitris Savva
 • Shannon Soundquist
 • STURMHERTA
 • Pablo Torres Gomez

Večer zahájí Jan Trojan přednáškou Slyšet prostor, a pak doplní zvukový program performanci Zvlněné Krajiny ve spolupráci s Romanem Zabelovym.

Místo na koncert doporučujeme zajistit v předprodeji prostřednictvím GoOut. Předprodej začíná 29. června, tedy přesně měsíc před akcí.

Vydejte se s námi na imerzivní dobrodružství, kde se realita prolíná se sny a zdmi Národního domu rezonují zpěvy MELUZÍN.

Za podporu a spolupráci děkujeme Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem. Projekt je finančně podpořen Statutárním městem Ústí nad Labem a Ministerstvem kultury ČR. Hlavním mediálním partnerem je Radio Wave a Český rozhlas.

Enigmatic MELUSINES are coming to Ústí nad Labem!

Get ready to witness their haunting melodies as they grace the stage on Saturday, July 29th, at the National House.

We have developed an event that ventures beyond traditional norms. Await to be immersed in an exceptional experience where the realms of sound and music seamlessly merge, unfolding into the fourth dimension of spatial audio. The ephemeral world of myths will come alive through the 32-channel sound system crafted by the Austrian OTTOsonics platform.

The session will be mediated by experienced spirit summoners from Czech Republic, Germany, Austria, Cyprus, Norway and the United Kingdom:

 • Jakob Gille
 • Identity Work in Progress
 • Vojtěch Leischner & Pavel Husa
 • LORELEI & Ben Meerwein
 • Veronika Mayer
 • Daniel Nulty & Ingrid Frivold
 • Dimitris Savva
 • Shannon Soundquist
 • STURMHERTA
 • Pablo Torres Gomez

The evening will commence with a lecture by Jan Trojan Hearing Space in Czech language, followed by a performance Zvlněné Krajiny in collaboration with Roman Zabelov.

To secure your seats for this exclusive auditory experience, we recommend purchasing tickets in advance through GoOut. Pre-sale starts on June 29th, precisely one month prior to the event.

Join us as we embark on a spatial exploration, where reality intertwines with dreaming, and the chants of the MELUSINES resonate within the walls of the National House.

We would like to thank the Cultural Centre of Ústí nad Labem for their support and cooperation. The project is financially supported by the Statutory City of Ústí nad Labem and the Ministry of Culture of the Czech Republic. The main media partner is Radio Wave and Czech Radio.