Dataphase ~ Sound synthesis

The workshop will focus on selected techniques in sound synthesis and phenomena in the field of psychoacoustics. Participants will be involved in sound manipulation using analogue instruments. The aim is to provide the participants with an attempt at an explanatory view of the phenomenon of sound.

The workshop will be led by Vojtěch Groot, a current student at the Time-based Media Studio of the Faculty of Art and Design (JEPU), who is interested in audiovisual and sound performance art. Register at phonon.crew@gmail.com


Workshop se bude věnovat vybraným technikám ve zvukové syntéze a jevům v oblasti psychoakustiky. Účastníci budou zapojeni do manipulace se zvukem pomocí analogových nástrojů. Cílem je poskytnout účastníkovi pokus o vysvětlující pohled na fenomén zvuku.

Workshopem vás provede Vojtěch Groot, současný student na ateliéru Time-based Media fakulty umění a designu (UJEP), který se věnuje audiovizuálnímu a zvukově performativnímu umění. Registrace na phonon.crew@gmail.com

dataphase.bandcamp.com